Logg in Ny konto

Hvorfor mister jeg innhold og grupper når jeg nullstiller passordet?

Når du tilbakestiller passordet ditt uten en gjenopprettingsnøkkel, genereres nye krypteringsnøkler, og du mister tilgang til kontaktene og gruppene dine.

Dine eksisterende kontakter blir informert om at du har endret passordet og nøklene dine, og må bekrefte deg som kontakt.

Dette er delvis et sikkerhetsmål for å unngå kontosvikt. Det er også et resultat av den tekniske utformingen av kryptografisk nøkkelutveksling:

Siden Crypho ikke har tilgang til dine kryptografiske nøkler, er det heller ikke mulig for oss å få tilgang til ditt eksisterende innhold. Siden vi ikke kan se det, kan vi heller ikke gi deg tilgang til det.

For å unngå å miste tilgang til gruppene dine når du tilbakestiller passordet ditt, må du sørge for å opprette en gjenopprettingsnøkkel.