Logg inn Ny konto

Hvorfor mister jeg innhold og grupper når jeg nullstiller passordet?

Når du tilbakestiller passordet ditt uten en gjenopprettingsnøkkel, genereres nye krypteringsnøkler, og du mister tilgang til kontaktene og gruppene dine.

Dine eksisterende kontakter blir informert om at du har endret passordet og nøklene dine, og må bekrefte deg som kontakt.

Dette er delvis et sikkerhetstiltak for å unngå at angripere kan få tilgang til informasjon du har delt i Crypho. Det er også et resultat av den tekniske utformingen av kryptografisk nøkkelutveksling: Ettersom Crypho ikke har tilgang til de kryptografiske nøklene dine, er det heller ikke mulig å gi deg tilgang til det når du har nytt passord og nye nøkler. Selv om dette er tungvindt, bør det sees på som en bekreftelse på at ingen har tilgang på innholdet ditt.

For å unngå å miste tilgang til gruppene dine når du tilbakestiller passordet ditt, bør du sørge for å opprette en gjenopprettingsnøkkel.