Logg inn Ny konto

Lag sterke passord

Velg lange og unike passordfraser

Bruk lange og unike passord. Ofte er det enklere å huske passordene hvis du bruker fraser eller hele setninger. Det er viktigere å bruke unike passord på de ulike tjenestene du benytter enn å bytte passord ofte. I Crypho kaller vi passordet en passordfrase (passphrase) for å understreke hvor viktig dette er.

Skriv ned passordene

Skriv gjerne passordene ned på et papir som du lagrer på et trygt sted, eller benytt et passordhåndteringsprogram. Når du lager lange og gode passord og skriver dem ned, hever det passordsikkerheten. For å sikre deg bør du i tillegg aktivere to-faktor autentisering på nettstedene du bruker. I Crypho er to-faktor-autentisering alltid påslått.

Generelt bør passordet:

  • være så langt som mulig, gjerne minst 5 ord eller 16 tegn
  • være unikt for hver enkelt nettside/brukerkonto
  • inneholde både tall, symboler, mellomrom og store/små bokstaver
  • helst ikke inkludere ord/tall som lett kan assosieres med deg eller tjenesten passordet gjelder for

Krav til passordfrasen i Crypho

Crypho har ikke noen faste krav til spesialtegn eller bokstav- og tallkombinasjoner. Når du lager en passordfrase i Crypho, blir styrken på passordet vist i en “styrkemåler” under passordfeltet. Når måleren blir grønn, er passordet godt.

strong passphrase

Flere råd om passord finner du hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og på Nettvett.no.