Logg inn Ny konto

Mange bedrifter tror de er immune mot dataangrep

2020-06-25
Back to main blog list

Vi er fremdeles ikke er godt nok beskyttet mot risikoene i et stadig mer digitalt samfunn. En av fire norske virksomheter tror de er nærmest immune mot dataangrep. Det viser NorSIS´ rapport om digitale trusler og trender i Norge.

Crypho

Ønsker å vite mer om bedrifters digitale bevissthet

For tiden gjennomfører NorSIS intervjuer med norske virksomheter. Ved å se på virksomhetenes kompetanse og modenhet rundt digital sikkerhet, ønsker de å utvikle tjenester som gir små og mellomstore bedrifter en mulighet til å sikre verdiene sine bedre.

Cyberkriminalitet er en reell trussel for alle

“Oppfatningen om at dette ikke rammer meg selv viste seg å være mer utbredt enn vi trodde. Når en av fire virksomheter tror de er immune mot potensielt lammende dataangrep som det kan koste store summer å rydde opp i, viser det at det er behov for informasjon”, sier Peggy Sandbekken Heie, administrerende direktør i NorSIS.

Kunnskap reduserer frykten

“Informasjon om trusler og sårbarheter overskygger ofte informasjonen om hvordan man skal navigere i dette landskapet for å sikre en trygg bruk av de digitale tjenestene”, sier Sandbekken Heie. Hun mener det handler om kunnskap.

“Vet vi mer om det vi frykter, er sjansen større for at vi sikrer oss bedre. Vårt inntrykk er at det har spredd seg en holdning om at det er vanskelig, og nærmest en heldagsjobb, å sikre seg tilstrekkelig mot stadig nye trusler. Slik er det heldigvis ikke. Med totrinnsbekreftelse, oppdatert programvare, antivirusbeskyttelse og et enda mer bevisst forhold til hva vi legger igjen av opplysninger om oss selv eller vår egen bedrift digitalt, vil sikkerheten bli dramatisk forbedret.”

Få oversikt over dine verdier og gjør en risikovurdering

Formålet med en risikovurdering er å først kartlegge egne sårbarheter og trusler mot seg selv og sine verdier, for deretter å iverksette sikkerhetstiltak mot de som du vurderer å utgjøre størst risiko.

For å komme i gang med en risikovurdering er det derfor viktig at du får en oversikt over virksomhetens verdier. Det kan være penger, tekniske løsninger og tegninger, kontakt-, kunde- eller interessentlister, avtaler eller andre løsninger.

NorSIS, Trusler og trender 2020

Les mer om Trusler og trender 2019–2020 her


Covid-19: Crypho gjør … Hva når svindlere får tak …