Logg inn Ny konto

Covid-19: Crypho gjør videosamtaler gratis de kommende 3 månedene

2020-04-07
Back to main blog list

På bakgrunn av den økende etterspørselen etter sikre digitale møterom i sammenheng med spredningen av korona-viruset, tilbyr vi gratis bruk av vår krypterte løsning for telefon/videosamtaler de neste tre månedene.

Crypho

Etter at hjemmekontor ble den nye hverdagen for mange og stadig flere møter foregår digitalt, er det viktig at også sikkerhetsrutiner og personvern er på plass.

Det er flere etablerte verktøy som er effektive for å dele informasjon. Men i mange tilfeller der virksomheter ønsker å tilby tjenester og rådgivning over video, er det også ekstremt viktig å ivareta behovene for sikkerhet så ikke personopplysninger kommer på avveie. Det kan være samtaler mellom advokat og klient, helsepersonell og pasient, skolehelsetjeneste og ungdom og konfidensiell kommunikasjon internt i bedrifter – for å nevne noen.

I tillegg til chat og fildeling har Crypho også støtte for tale/videosamtaler. Dette er vanligvis bare tilgjengelig for kunder med bedriftsabonnement.

For å bidra til sikkerhet og personvern i denne spesielle situasjonen, gjør Crypho telefon- og videosamtaler gratis i de kommende tre månedene.


Crypho som digitalt … Mange bedrifter tror de …