Logg inn Ny konto

Crypho for advokatfirma

Mobiladvokaten bruker Crypho for sikker chat og fildeling

Mobiladvokaten.no har lenge vært i forkant når det gjelder bruk av digitale løsninger og benytter nyeste teknologi for å sikre at klienter alltid får mest mulig effektiv bistand. Advokatfirmaet er opptatt av å gjøre rettshjelp mer tilgjengelig for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Utfordringen

Digitale kommunikasjonsplattformer gir juridiske utfordringer med hensyn til å ivareta personvernlovgivningen. Også kommunikasjonen med regnskapskontoret hadde administrative og sikkerhetsmessige utfordringer. Mobiladvokaten ønsket et brukervennlig verktøy for kryptert kommunikasjon med klienter og samarbeidspartnere.

Løsningen

Crypho-plattformen gjør det enkelt å holde all informasjon med klienter og samarbeidspartnere konfidensiell. Advokatene har nå en enkel og effektiv kommunikasjonsplattform for å dele dokumenter og ivareta sensitive personopplysninger.

Fordeler

Crypho er meget godt egnet for kontakt og deling av dokumenter mellom advokater og klienter. All kommunikasjon er kryptert og overholder lovverket om personvern. Det er en effektiv løsning for å dele store dokumenter og samtidig verne om sensitive klientopplysninger. Slik jeg ser det, finnes det ikke tilsvarende løsninger på markedet med det sikkerhetsnivået som kreves for kontakt mellom advokat og klient.

Ken Roger Bratteng, advokat og grunnlegger av mobiladvokaten.no