Logg inn Ny konto

Norske kommuner politianmeldes og bøtelegges for å dele helseopplysninger via e-post

2017-11-16
Back to main blog list

BERGEN (NRK): Datatilsynet gir Lene Nilsen medhold i at skolen ikke kan sende helseopplysninger på e-post. Nå melder hun Bergen kommune til politiet for brudd på personopplysningsloven.

Lene Nilsen

FOTO: EVEN NORHEIM JOHANSEN / NRK

I flere måneder har ansatte ved en skole i Bergen sendt sensitive personopplysninger om datteren til Lene Nilsen på e-post. – Jeg sendte en skriftlig legeerklæring til skolen. Ansatte siterte direkte fra erklæringen og formidlet denne videre til flere ansatte per e-post.

Etter å ha fått avklart saken med Datatilsynet, har Nilsen funnet det nødvendig å melde kommunen til politiet for å få slutt på den ulovlige praksisen.

Se hele saken hos NRK

Datatilsynet er klare i sin uttalelse om saken: Personinformasjon, som for eksempel helseinformasjon, kan ikke sendes på vanlig e-post.

Geir Bækholt

Datatilsynet ga i fjor flere hundre tusen i bøter til norske kommuner for brudd på personopplysningsloven.

Det er trist å se at mange organisasjoner sliter med å beskytte personlig informasjon, sier Geir Bækholt, daglig leder i Crypho.

Spesielt siden det finnes enkle verktøy som løser disse problemene uten at man nødvendigvis trenger investere mye tid og penger. Vi hjelper allerede politi, helsevesen, private bedrifter og offentlig sektor å kommunisere konfidensielt og trygt. Det er ingen grunn til at skoler skal ha vansker med å forholde seg til personopplysningsloven.


Kom og møt oss på … Helseministeren ber …